بایگانی برچسب: کشت هیدروپونیک در اصفهان

کشت علوفه به روش هیدروپونیک در اصفهان

کشت علوفه به روش هیدروپونیک در اصفهان

آیا کشت علوفه هیدروپونیک در اصفهان انجام می شود؟ کشت علوفه هیدروپونیک در اصفهان انجام می شود زیرا کشور ایران ، که در منطقه خاورمیانه در یکی از مناطق خشک جهان با میانگین بارندگی پایین نسبت به میانگین جهانی واقع شده است. شهر اصفهان یکی از شهرهای خطر در معرض این فاجعه است. بحث کمبود […]