دستگاه کشت علوفه هیدروپونیک سالنی

دستگاه کشت علوفه هیدروپونیک سالنی

در سالن های 50، 70، 100، 150 مترمربع

طراحی استاندارد با قدرت اپراتوری بالا

سیستم کاملا اتوماسیون شده و اتوماتیک

دارای قسمت اپراتوری و قسمت کشت