کشت عمودی هیدروپونیک ایروپونیک- برج کشت عمودی

سیستم کشت عمودی هیدروپونیک ایروپونیک متمرکز

در مدل های 5 و 7 و 11 طبقه

سیستم ابیاری ایروپونیک

به صورت عمودی

سازه از جنس pvc