بایگانی برچسب: قیمت علوفه جو هیدروپونیک

تولید علوفه جو به روش هیدروپونیک و آموزش کشت

تولید علوفه جو به روش هیدروپونیک و آموزش کشت: تامین علوفه سبز در جیره غذایی دام بسیار مهم است. زیرا عدم استفاده از علوفه سبز باعث ایجاد سوء تغذیه و مشکلات دیگر می شود. همچنین این علوفه در مقابل علوفه خشک کمک به جذب و هضم بهتر می کند. بذر گیاه مورد نظر را به […]