بایگانی برچسب: خرید علوفه دام

معایب و مزایای علوفه ساز هیدروپونیک برای دام

معایب و مزایای علوفه ساز هیدروپونیک برای دام

معایب و مزایای علوفه ساز هیدروپونیک برای دام ها از جمله چهارپایان و پرنده سانان بسیار مهم است. علوفه هیدروپونیک برای انواع دام از قبیل گاو، گوسفند و اسب مورد مصرف می باشد با قیمت‌های متفاوتی و در دستگاه علوفه ساز تولید می‌شود. عده ای فکر می کنندکه علوفه هیدروپونیک مقرون به صرفه نیست اما […]

صرفه اقتصادی علوفه هیدروپونیک برای دامداران

صرفه اقتصادی علوفه هیدروپونیک برای دامداران: در مقایسه با کشت سنتی فضای مورد نیاز برای تولید یک تن علوفه به روش هیدروپونیک ۳۰متر مربع میباشد در حالی که این فضا در روش سنتی ۱۵۰۰۰۰متر مربع است همچنین میزان مصرف آب برای تولید یک تن علوفه به روش هیدروپونیک ۳۰۰لیتر است در حالی که برای تولید […]