بایگانی برچسب: تماس با شرکت جوانه نوین

صرفه اقتصادی علوفه هیدروپونیک برای دامداران

صرفه اقتصادی علوفه هیدروپونیک برای دامداران: در مقایسه با کشت سنتی فضای مورد نیاز برای تولید یک تن علوفه به روش هیدروپونیک ۳۰متر مربع میباشد در حالی که این فضا در روش سنتی ۱۵۰۰۰۰متر مربع است همچنین میزان مصرف آب برای تولید یک تن علوفه به روش هیدروپونیک ۳۰۰لیتر است در حالی که برای تولید […]

تاثیر علوفه هیدروپونیک در تغذیه دام و ارزش غدایی آن

تاثیر علوفه هیدروپونیک در تغذیه دام و ارزش غدایی آن

تاثیر علوفه هیدروپونیک در تغذیه دام و ارزش غدایی آن: اینکه چه مزایا و معایبی را می توان برای ان برشمرد و ایا مفید است یا خیر در این مقاله قصد داریم تا به تاثیر علوفه هیدروپونیک در تغذیه دام و ارزش غدایی آن بپردازیم. علوفه هیدروپونیک علف سبز و تازه ایست که از دانه […]