بایگانی برچسب: خرید علوفه برای دام

تولید علوفه هیدروپونیک و کاربرد آن در تغذیه دام

تولید علوفه هیدروپونیک و کاربرد آن در تغذیه دام

تولید علوفه هیدروپونیک کاربرد آن در تغذیه دام جوانه های تازه غلات در رژیم غذایی دام اثری مهمی دارد. جوانه تازه زیاد شدن جذب آنزیم در دام جذب بهتر عناصر غذایی آزاد شدن انرژی و زیاد شدن عملکرد می شود. تولید علوفه به روش هیدروپونیک به منظور جوانه زدن ودر رشد بذر در محیطی بدون […]